Phân chia, sáp nhập tổ dân phố tại phường Hòa Minh (06/06/2017) Việc phân chia, sáp nhập tổ dân phố ở phường Hòa Minh quận Liên Chiểu tiến ... Đã chuyển UBND quận Liên Chiểu
Ghi sai thông tin trên biển chỉ dẫn xem pháo hoa (18/06/2017) 1.Trên đường Hoàng Thị Loan có một tấm biển chỉ dẫn hướng xem pháo hoa có ... Công dân gửi bình luận (2)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai tử Mã số hồ sơ: 1498179233695 Cơ quan: UBND phường Hải Châu II Ngày nộp: 23-06-2017 07:50:00 Ngày trả: 23-06-2017 10:28:00 (Sớm hạn)