Tắc mương thoát nước sinh hoạt tại đường Trần Thúc Nhẫn ... (27/04/2017) Chúng tôi là các hộ dân hiện đang sinh sống tại đường Trần Thúc Nhẫn thuộc ... Đã chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
Nắp cống bị bể trước nhà 110/23/11 Phan Thanh (14/04/2017) Nắp cống trước nhà 110/23/11 Phan Thanh bị bể rất nguy hiểm, người đi đường ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhóm không liên thông Mã số hồ sơ: 1489738478360 Cơ quan: Sở Tài chính Ngày nộp: 17-03-2017 15:12:00 Ngày trả: 27-04-2017 17:12:00 (Sớm hạn)