Để xe xích lô, xe bò gây cản trở giao thông tại đường ... (28/07/2017) Hiện nay tại K338 Hoàng Diệu (gần số nhà từ K338 H85-89) có 1 số hộ dân để ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Nhà máy gỗ tại kiệt 187 Lê Trọng Tấn xả bụi ngập nhà dân (25/07/2017) Nhà máy gỗ ngay khu gia đình quân nhân, cục hậu cần quân khu V (khu 309), ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhóm không liên thông Mã số hồ sơ: 1498811670906 Cơ quan: Sở Tài chính Ngày nộp: 30-06-2017 15:32:00 Ngày trả: 28-07-2017 17:46:00 (Sớm hạn)