Ứng dụng Góp ý (26/05/2017) Khi chuyên mục góp ý, phản ánh ra đời, tôi cũng như nhiều người dân thành ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Ghế đá trên đường Bạch Đằng bị hư hỏng (19/05/2017) Kính gửi: Cơ quan chính quyền. Xin hỏi mấy cái ghế đá ở trên đường Bạch ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mã số hồ sơ: 1495694156317 Cơ quan: UBND phường Thanh Bình Ngày nộp: 25-05-2017 13:34:00 Ngày trả: 26-05-2017 11:21:00 (Đúng hạn)