Phản ánh về công trình xây dựng bên cạnh công viên đầu ... (11/08/2016) Phản ánh về việc công trình xây dựng trường học bên cạnh công viên Đầu tuyến ... UBND quận Sơn Trà đã trả lời
Góp ý về việc linh hoạt trong việc thu lệ phí trước bạ ... (19/08/2016) Kính gửi: Sở Tài chính Tôi muốn góp ý về vấn đề thu lệ phí trước bạ đối ... Sở Tài chính đã trả lời
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thẩm định Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước) Mã số hồ sơ: 1470887730341 Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải Ngày nộp: 11-08-2016 10:51:00 Ngày trả: 27-08-2016 09:11:00 (Sớm hạn)