Phản ánh khách sạn Biển Vàng gây ô nhiễm môi trường (20/09/2016) Khách sạn Biển Vàng tại địa chỉ Số 18 Phạm Văn Đồng và khách sạn Vivian 22 ... UBND quận Sơn Trà đã trả lời
Phản ánh về việc xưởng gỗ hoạt động tại địa chỉ14 Lê Phụng ... (21/09/2016) Tôi muốn phản ánh lại về việc xưởng gỗ ông Xuân tại địa chỉ 14 Lê Phụng Hiểu, ... UBND quận Sơn Trà đã trả lời
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) Mã số hồ sơ: 1474965582808 Cơ quan: UBND phường Thuận Phước Ngày nộp: 27-09-2016 15:38:00 Ngày trả: 29-09-2016 16:52:00 (Sớm hạn)